ВИШИ СУД
Јагодина
 
[ Почетна | Информације о суду | Контакт ]

   
 
Почетна страна
Вести и саопштења
Информације о суду
Организација суда
 
Обрасци
Судски вештаци
Тумачи за стране језике
 

Историјат суда
Судска статистика
Информатор о раду
Јавност у раду

Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке

Галерија слика

Контакт
Добродошли на Интернет презентацију Вишег суда у Јагодини

Странице које ћете видети у оквиру овог сајта би требало да допринесу бржем и ефикаснијем остваривању Ваших права пред судом, бољем сналажењу у свим судским процедурама и Вашој бољој комуникацији са овом установом. Наш циљ јесте да вам колико год је то могуће приближимо рад суда, такође да отклонимо евентуалне недоумице и предрасуде уколико постоје, при чему смо спремни да примимо ваше предлоге и сугестије за побољшање рада суда. Надамо се да ћемо то овим сајтом успети.


Виши суд Јагодина
Кнегиње Милице бр.86

На основу Закона о уређењу судова ("Сл. гласник РС", бр.116/08,104/09...101/13) и Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ("Сл. гласник РС", бр.101/2013), дефинисана је нова мрежа судова, чиме је формиран Виши суд у Јагодини , за подручје основних судова у Јагодини, Параћину и Деспотовцу, а који покрива територију општина Јагодина, Ћуприја, Параћин, Свилајнац, Деспотовац и Рековац.