ВИШИ СУД
Јагодина
 
[ Почетна | Информације о суду | Контакт ]

   
 
Почетна страна
Вести и саопштења
Информације о суду
Организација суда
 
Обрасци
Судски вештаци
Тумачи за стране језике
 

Историјат суда
Судска статистика
Информатор о раду
Јавност у раду

Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке

Галерија слика

Контакт

 


 

Информатор Вишег суда у Јагодини

за 2018.годину
(ажурирано: 18. април 2018.год.)

Информатор о раду Вишег суда у Јагодини сачињен је у складу са чл.38 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Службени гласник РС'', број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упуством за израду и објављивање информатора о раду државних органа (''Службени гласник РС'', број 68/10) и чл. 61. Судског пословника (''Службени гласник РС'', број 110/09, 70/2011 и 19/2012). Информатор представља годишњу публикацију која садржи релевантне податке о надлежностима, организационој структури и начину функционисања Вишег суда у Јагодини, као и начину на који сва заинтересована лица, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, могу да остваре своја права у односу на информације везане за активности Вишег суда у Јагодини.