ВИШИ СУД
Јагодина
 
[ Почетна | Информације о суду | Контакт ]

   
 
Почетна страна
Вести и саопштења
Информације о суду
Организација суда
 
Обрасци
Судски вештаци
Тумачи за стране језике
 

Историјат суда
Судска статистика
Информатор о раду
Јавност у раду

Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке

Галерија слика

Контакт


25.04.2018.год.

Јавна набавка мале вредности број 2/2018 - Набавка електричне енергије

- позив

- конкурсна документација

- одлука о додели уговора

===========================================================================

25.04.2018.год.

Јавна набавка мале вредности број 1/2018 - Набавка канцеларијског материјала

- позив

- конкурсна документација

- појашњење конкурсне документације 1

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

===========================================================================

24.04.2017.год.

Јавна набавка мале вредности број 2/2017 - Набавка електричне енергије

- позив

- конкурсна документација

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

===========================================================================

21.04.2017.год.

Јавна набавка мале вредности број 1/2017 - Набавка канцеларијског материјала

- позив

- конкурсна документација

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

===========================================================================

09.06.2016.год.

Јавна набавка мале вредности број 3/2016 - Набавка штампаног канцеларијског материјала

- позив

- конкурсна документација

- појашњење конкурсне документације 1

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

===========================================================================

20.05.2016.год.

Јавна набавка мале вредности број 2/2016 - Набавка електричне енергије

- позив

- конкурсна документација

- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору

===========================================================================

12.05.2016.год.

Јавна набавка мале вредности број 1/2016 - Набавка канцеларијског и штампаног материјала

- позив

- конкурсна документација

- појашњење конкурсне документације 1

- појашњење конкурсне документације 2

- појашњење конкурсне документације 3

- појашњење конкурсне документације 4

- појашњење конкурсне документације 5

- појашњење конкурсне документације 6

- појашњење конкурсне документације 7

- одлука о додели уговора (партија 1)

- одлука о обустави поступка (партија 2)

- обавештење о обустави поступка (партија 2)

- обавештење о закљученом уговору (партија 1)

===========================================================================

Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке

===========================================================================

18.06.2015.год.

Јавна набавка мале вредности број 2/2015 - Набавка електричне енергије

- позив

- конкурсна документација

- обавештење о закљученом уговору

===========================================================================

22.04.2015.год.

Јавна набавка мале вредности број 1/2015 - Набавка канцеларијског материјала

- позив

- конкурсна документација