ВИШИ СУД
Јагодина
 
[ Почетна | Информације о суду | Контакт ]

   
 
Почетна страна
Вести и саопштења
Информације о суду
Организација суда
 
Обрасци
Судски вештаци
Тумачи за стране језике
 

Историјат суда
Судска статистика
Информатор о раду
Јавност у раду

Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке

Галерија слика

Контакт


Правилник о замени и изостављању (псеудонимизацији/анонимизацији) података у судским одлукама

Правилником се уређује начин замене и изостављања података у судским одлукама Вишег суда, укључујући и начин и технику анонимизације/псеудонимизације у одлукама у електронском и писаном облику.

Одлуке Вишег суда објављују се у целини на веб-сајту, али се подаци о странкама, чији је идентитет утврђен или се може утврдити упоређивањем са другим доступним подацима, замењују и изостављају.

Правилник о замени и изостављању (псеудонимизацији/анонимизацији) података у судским одлукама примењује се од 01.07.2017. године.

Правилник о замени и изостављању (псеудонимизацији/анонимизацији) података у судским одлукама

===========================================================================