ВИШИ СУД
Јагодина
 
[ Почетна | Информације о суду | Контакт ]

   
 
Почетна страна
Вести и саопштења
Информације о суду
Организација суда
 
Обрасци
Судски вештаци
Тумачи за стране језике
 

Историјат суда
Судска статистика
Информатор о раду
Јавност у раду

Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке

Галерија слика

Контакт

 Обрасци за преузимање :

Молба за издавање уверења да се о странци не води истрага, нити да је подигнута оптужница

Образац за пријем (притужбу) код председника суда

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

 

(образце можете попунити на компјутеру и одштампати)