ВИШИ СУД
Јагодина
 
[ Почетна | Информације о суду | Контакт ]

   
 
Почетна страна
Вести и саопштења
Информације о суду
Организација суда
 
Обрасци
Судски вештаци
Тумачи за стране језике
 

Историјат суда
Судска статистика
Информатор о раду
Јавност у раду

Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке

Галерија слика

Контакт

 Шематски приказ унутрашњег уређења Вишег суда у Јагодини

 

 

РАСПОРЕД РАДНИХ ПРОСТОРИЈА У ВИШЕМ СУДУ У ЈАГОДИНИ

Председник суда одређује распоред просторија у судској згради, тако да се тим распоредом одређују просторије за одржавање суђења (суднице), пријем странака и њихово задржавање у згради, смештај председника, судске управе, судија, судија поротника, судских одељења и већа, писарнице и осталих служби у суду. Распоред радних просторија у Вишем суду у Јагодини истакнут је на видном месту, на улазу у судску зграду, на оријентационој табли. Израђен је у облику списка који садржи бројеве просторија по спратовима и њихову намену. Шематски приказ распореда просторија Вишег суда у Јагодини

 

ПРИЗЕМЉЕ СУДА

 

I СПРАТ ЗГРАДЕ СУДА

 

II СПРАТ ЗГРАДЕ СУДА