ВИШИ СУД
Јагодина
 
[ Почетна | Информације о суду | Контакт ]

   
 
Почетна страна
Вести и саопштења
Информације о суду
Организација суда
 
Обрасци
Судски вештаци
Тумачи за стране језике
 

Историјат суда
Судска статистика
Информатор о раду
Јавност у раду

Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке

Галерија слика

Контакт

 


02.07.2014.год.

10. Европски форум за унапређење владавине права

Спровођење извршења у грађанским стварима у Р. Србији: Остваривање правде
Хотел Хајат Риџенси у Београду, (Милентија Поповића бр. 5)
Петак, 11. јули 2014. од 10 и 16.30 часова.

Министарство правде РС, заједно са Комором извршитеља Србије и уз велику подршку Немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ, организује 10. Европски форум за унапређење владавине права, који се одржава 11. јула 2014. године у Хотелу Хајат Риџенси (Миленитија Поповића 5) у Београду, са почетком у 10 часова.

Реформа система извршења у Србије представља главну тему форума, и део је пројекта Владавина права и извршење (Rule of Law and Enforcement, RoLE), који ГИЗ спроводи уз финансијску подршку ЕУ.

Иако нови систем извршења потраживања у великој мери добро функционише, ипак је потребно решити одређена питања, која су се појавила од увођења Закона о извршењу и обезбеђењу. Са друге стране, јачање свести јавности о појединачним правима и обавезама и изградња поверења у систем су, такође, од великог значаја.

Учесници 10. Европског форума за унапређење владавине права ће имати прилику да у одговору на ове изазове размотре кораке које би требало предузети како би реформа система извршења била у потпуности оперативна.

На форуму ће се окупити релевантне заинтересоване стране, тј. извршитељи, судије, правници, представници министарстава, поверилаца, привредних субјеката и удружења, као и водећи стручњаци из Србије и иностранства.

Рок за пријаву за учествовање на Форуму траје до 4. јула 2014. године.

Уколико желите да узмете учешће на Форуму, информације о пријави и начину пријаве можете пронаћи на следећој Интернет страници:
ПРИЈАВА


===================================

06.08.2010.год.

Обавештење за судске преводиоце - тумаче

Виши суд у Јагодини
I Су бр. 1-63/10
Дана: 05.08.2010. године
Јагодина

Обавештавамо Вас да је дана 04.06.2010. године ступио на снагу Правилник о сталним судским тумачима ( објављен у "Сл. гласнику РС", бр 35 од 26.05.2010. године)

Новим правилником у члану 8. и 16. предвиђено је да преводилац-тумач треба да изради нови печат, који треба уподобити изменама предвиђеним у члану 8. поменутог Правилника.
Приликом израде новог печата, потребно је да овлашћеној печаторезници доставите решење о постављењу, као и текст Правилника, како би печаторезац имао правни основ за израду печата.
Након израде новог печата, потребно је да Вишем суду у Јагодини, у року од 15 дана, доставите отисак печата и својеручан потпис, као и следеће податке:
- Име и презиме преводиоца-тумача
- Број и датум решења о постављењу и измене решења (ако их има)
- Занимање
- Адреса и број телефона

Истовремено Вас обавештавамо да сте дужни да Министарство правде обавештавате о свакој промени телефона и места пребивалишта, како би се израдила нова решења. Уколико се ради о промени адресе становања и места пребивалишта, потребно је да уз захтев за измену решења доставите и фотокопију личне карте или одштампане податке са личне карте уколико је чипована.

===================================