Уверење за физичка лица

 

Виши суд у Јагодини издаје Уверење да се против физичког лица не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела из надлежности Вишег суда у Јагодини.

 

Захтев за давање таквих податка подноси се у канцеларији бр.1, сваког радног дана у периоду од 09:00 до 13:00 часова.

 

 

Образац захтева је могуће преузети (линк испод), попунити га и одштампати на рачунару (израђен је у pdf формату).

 

Образац захтева за уверење - физичка лица Величина: 0.33 MB