Виши суд у Јагодини

I Су бр. 1-63/10

Дана: 05.08.2010. године

Јагодина

 

 

Обавештавамо Вас да је дана 04.06.2010. године ступио на снагу Правилник о сталним судским тумачима ( објављен у "Сл. гласнику РС", бр 35 од 26.05.2010. године)

Новим правилником у члану 8. и 16. предвиђено је да преводилац-тумач треба да изради нови печат, који треба уподобити изменама предвиђеним у члану 8. поменутог Правилника. Приликом израде новог печата, потребно је да овлашћеној печаторезници доставите решење о постављењу, као и текст Правилника, како би печаторезац имао правни основ за израду печата. Након израде новог печата, потребно је да Вишем суду у Јагодини, у року од 15 дана, доставите отисак печата и својеручан потпис, као и следеће податке:- Име и презиме преводиоца-тумача- Број и датум решења о постављењу и измене решења (ако их има)- Занимање- Адреса и број телефона

Истовремено Вас обавештавамо да сте дужни да Министарство правде обавештавате о свакој промени телефона и места пребивалишта, како би се израдила нова решења. Уколико се ради о промени адресе становања и места пребивалишта, потребно је да уз захтев за измену решења доставите и фотокопију личне карте или одштампане податке са личне карте уколико је чипована.