Виши суд у Јагодини

Кнегиње Милице 86, Јагодина

 

Матични број: 17772902

Шифра делатности: 8423

ПИБ: 106398833

Регистар фактура: 80438

 

Жиро-рачун – редован: 840-1620-21

Жиро-рачун – судске таксе: 840-29589845-46

Жиро-рачун – депозит: 840-243802-05

Жиро-рачун – за казне и трошкове поступка: 840-29563845-58 

 

На основу Закона о уређењу судова ("Сл.гл. РС", бр.10/23) и Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ("Сл.гл. РС", бр.101/13), дефинисана је мрежа судова, чиме је формиран Виши суд у Јагодини , за подручје основних судова у Јагодини, Параћину и Деспотовцу, а који покрива територију града Јагодине и општина Ћуприја, Параћин, Свилајнац, Деспотовац и Рековац.