Контакт подаци


   

  

   

Секретар суда:

Бојана Стаматовић

телефон: 035/252-277, 252-299 

факс: 035/252-277 


Управитељ писарнице, кривична писарница:

Ивона Боројевић-Филиповић

телефон: 035/8224-636 лок.191

 

Парнична писарница:

Катарина Ђорђевић

телефон: 035/8224-636 лок.135

 

Писарница за предмете претходног поступка:

Слађана Јеремић 

телефон: 035/8224-636 лок.153 

 

Служба за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима:

Светлана Вучковић

телефон: 035/8224-636 лок.194 

 

Писарница Вишег суда у Јагодини ради са странкама сваким радним даном од 9:00 до 13:00 часова.