Адвокатска комора Србије је након потписивања Протокола о размени података у поступку постављења браниоца по службеној дужности који је потписан између Министарства правде, Врховног касационог суда, Републичког јавног тужиоца и Адвокатске коморе Србије, предузела све неопходне мере за успостављање ефикасног и одрживог Кол центра Адвокатске коморе Србије за додељивање бранилаца по службеној дужности, изабрала специјализовану агенцију која пружа услуге размене информације путем кол центара, набавила потребну опрему, сачињено је одговарајуће софтверско решење, извршена обука оператера који ће бити ангажовани за рад у Кол центру и извршене техничке пробе оперативног система. Све напред наведене радње, Адвокатска комора Србије је реализовала уз подршку ОСЦЕ – Мисија у Београду.

 

Кол центар Адвокатске коморе Србије за додељивање бранилаца по службеној дужности ПОЧИЊЕ са радом у понедељак 18.02.2019. у 7:00 сати. Кол центар Адвокатске коморе Србије ће радити 24 сата свих дана у години.