ОДЛУКА

о попуњавању слободних радних места путем интерног конкурса за:

 

- 2 судијска помоћника на неодређено време,

- 1 шефа рачуноводства и

- 1 записничара