На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања од 15.03.2020.год., које су донели председник Републике (02 број: 2-1186/2020), председник Народне скупштине (820-447/20) и председник Владе (85-00-2/2020-01), а у вези чл.200 ст.5 Устава Републике Србије, председник Вишег суда у Јагодини доноси: