Имајући у виду препоруке Министарства правде за рад судова за време ванредног стања, проглашеног 15.03.2020.год., а сходно упутству о раду судија и запослених у Вишем суду у Јагодини I Су.1-9/20 од 17.03.2020.год., планиран је следећи

 

РАСПОРЕД СУЂЕЊА: