Дана 25.05.2018.год. у Јагодини, одржан је заједнички састанак виших судова са подручја Апелационог суда у Крагујевцу, ради уједначавања Судске праксе у кривичној и грађанској материји.

 

Састанку су присуствовали председници Апелационог суда у Крагујевцу и подручних виших судова, председници кривичних и грађанских одељења и руководиоци одељења судске праксе наведених судова, као и представници Врховног касационог суда у Београду.

 

Сви виши судови са подручја Апелационог суда у Крагујевцу су ставове својих одељења са ставовима по својим спорним питањима и питањима првостепених судова, претходно доставили осталим подручним вишим судовима, ради разматрања и заузимања ставова.

 

Виши суд у Јагодини је обједињене правне ставове о спорним правним питањима доставио Апелационом суду у Крагујевцу и Врховном суду у Београду. Поменута правна питања и заузети ставови судова су разматрани и дискутовани на овом састанку. 

 

Домаћин скупа је био Виши суд у Јагодини.

 

Помоћ у организовању скупа пружила је Канцеларија Савета Европе у Београду, којима се овим путем захваљујемо.