Судија Лепомир Милосављевић је од 9 – 10. јула 2018.год. похађао и завршио обуку на тему:
"ПИСАЊЕ КРИВИЧНИХ ПРЕСУДА"

 

Канцеларија за међународну помоћ, усавршавање и професионалну обуку у правосуђу (ОПДАТ) Министарства правде САД и Мисија Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) у Србији, у сарадњи са Врховним касационим судом, сачиниле су програм и организовале обуку којом желе да унапреде писање кривичних пресуда.

 

Основе обуке

 

Циљ овог програма је да помогне судијама да пишу кохерентне и добро аргументоване судске одлуке и пресуде.  Да би се ови циљеви остварили обука је припремљена на основу  искуства  неколико истакнутих судија, аутора приручника на тему писања кривичних пресуда, и подршке канцеларије ОПДАТ и ОЕБС-а. Јаснијим, квалитетнијим и доследнијим писањем правних аката и правних анализа овај едукативни програм настоји да (и) развије и појача примену најбоље праксе у писању правних аката; и (ии) подржи транспарентност и правично спровођење правде.
 

 

Циљеви програма

 

Посебни циљеви овог програма:
 
1. Обучити судије да примењују делотворне вештине комуникације у писању, као и да организују и осмисле структуру пресуда на основу ИРАЦ модела, бирају најприкладније речи, избрусе и скрате реченице и праве добре прелазе између пасуса за потребе течног излагања;

2. Помоћи судијама у откривању доброг и проблематичног писања пресуда; и

3. Помоћи судијама да почну да унапређују и усклађују методе писања пресуда.

 

Предавачи


 Судије и професори из Србије као и инструктори Министарства правде САД који су заједно водили обуку на овом курсу су:
 
1. Горан Дајовић, професор Правног факултета у Београду
2. Синиша Важић, судија Апелационог суда у Београду
3. Омер Хаџиомеровић, судија Апелационог суда у Београду
4. Миодраг Мајић, судија Апелационог суда у Београду
5. Амеет Кабраwала, стални правни саветник, ОПДАТ, амбасада САД у Београду