Приручник је намењен судијама основних судова, нарочито судијама почетницима, као средство едукације за израду првостепених пресуда, а стога што формални недостаци у писању првостепене кривичне пресуде представљају најчешћи разлог због којег другостепени суд укида побијану пресуду и враћа предмет на поновно одлучивање суду првог степена. Публикација је настала као део заједничког пројекта Мисије ОЕБС-а у Србији, Министарства правде САД и Врховног касационог суда Републике Србије.

 

Izvor: sajt OSCE Serbia