Јавни извршитељи

Именик јавних извршитеља
за подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу

 

 

Јавни извршитељ

место

адреса

телефон

Зоран Дукић

Јагодина

Душана Миљковића 6,

спрат 3, стан 15

035/24-33-44

069/2343400

Маја Дукић Матић

Јагодина

Душана Миљковића 6,

спрат 3, стан 16

035/24-33-44

065/23-193-23

Петар Петровић

Јагодина

Кнегиње Милице 3,

2. спрат, стан бр. 1

035/8200-320

064/2312320

Иван Јездовић

Параћин

ул.Томе Живановића бр.39,

спрат 6, стан 41-42

035/571-701

060/0571-705 

Весна Крстојевић

Свилајнац

ул.Светог Саве 10

035/323-430

066/80-14-804
Извор: www.komoraizvrsitelja.rs

 

Комора јавних извршитеља

Београд, Његошева 73, 1.спрат, стан бр. 3

тел: 011/6352777; 011/2444329

e-mail: office@komoraizvrsitelja.rs