Јавни бележници

Списак јавнобележничких канцеларија на подручју Вишег суда у Јагодини

 

 

Име и презиме

Место

адреса

телефон

Данијела Милосављевић

Јагодина

ул.Краља Петра I, бр.7, локал Л2

035/8233-898

Маја Величковић

Јагодина

Кнегиње Милице бр. 73,

први спрат, стан бр.10

035/244-208

Драгана Милетић

Ћуприја

Карађорђева бр.36

035/8871-118

Владица Милојевић

Параћин

Светог Саве 16/А

035/562-317

Весна Станојевић

Деспотовац

ул.Саве Ковачевића бб,

ламела Д, лок.бр.3/1

035/611-300

Владимир Поповић

Свилајнац

ул.Светог Саве бр.86

035/312-395

 

Извор: www.beleznik.org

 

Комора јавних бележника

11000 Београд, Деспота Ђурђа 13

Тел: 011/2620-104; 011/2620-105; 011/2620-122

e-mail: jks@jks.rs