Служба за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима

На основу одредбе члана 38а и 38б Судског пословника (''Службени гласник РС'', број 110/2009, 70/2011... 18/2022) у Вишем суду у Јагодини образована је Служба за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима, која обавља администартивно-техничке послове везане за помоћ и подршку оштећенима и сведоцима.

 

Лице задужено за пружање помоћи и подршку сведоцима и оштећенима је:

 

Светлана Вучковић

телефон: 035/8224-636 лок.194

канцеларија бр.13/2